Tehnologie, tendințe pe internet, jocuri video, big data

Măsuri legislative pentru asigurarea securității inteligenței artificiale

Măsuri legislative pentru asigurarea securității inteligenței artificiale

By aurora

Pe măsură ce inteligența artificială (AI) continuă să evolueze și să pătrundă în tot mai multe aspecte ale vieții noastre de zi cu zi, necesitatea de a asigura securitatea acesteia devine crucială. În acest context, un proiect de lege recent introdus în Senatul SUA își propune să abordeze această provocare crucială.

Legea privind inteligența artificială securizată, introdusă de senatorii Mark Warner (D-VA) și Thom Tillis (R-NC), are ca scop crearea unei baze de date centralizate pentru a urmări și înregistra toate încălcările de securitate legate de sistemele de inteligență artificială. Acest depozit ar include nu numai atacurile reușite, ci și cele care au fost evitate din scurt.

Un centru de securitate pentru inteligența artificială la NSA

Una dintre principalele prevederi ale proiectului de lege este înființarea unui centru de securitate pentru inteligență artificială în cadrul Agenției Naționale de Securitate (NSA). Acest centru ar avea sarcina de a efectua cercetări în domeniul tehnicilor de“contra-AI“, adică metode de manipulare și de contracarare a sistemelor de inteligență artificială.

În plus, centrul ar urma să elaboreze linii directoare și cele mai bune practici pentru prevenirea și atenuarea atacurilor de contra-AI, oferind astfel un cadru esențial pentru dezvoltatorii și utilizatorii de soluții de inteligență artificială.

Tipuri de atacuri de contracarat

Legea privind inteligența artificială sigură clasifică atacurile asupra sistemelor de inteligență artificială în patru categorii principale:

  1. Otrăvirea datelor: Această tehnică presupune inserarea de coduri malițioase în datele colectate și utilizate de modelele de IA, corupând astfel rezultatele și funcționarea acestora.
  2. Atacurile deevaziune: Aceste atacuri au ca scop modificarea datelor analizate de modelele de inteligență artificială, astfel încât să le deruteze și să le inducă în eroare.
  3. Atacurilebazate pe confidențialitate: Acestea sunt atacuri care vizează încălcarea confidențialității utilizatorilor prin exploatarea vulnerabilităților sistemelor de IA.
  4. Atacurile bazate peabuzuri: Această categorie include atacurile care vizează utilizarea abuzivă sau exploatarea rău intenționată a capacităților modelelor de IA.

Abordarea acestor amenințări este esențială pentru a asigura fiabilitatea și securitatea soluțiilor de inteligență artificială, protejând în același timp confidențialitatea și datele utilizatorilor.

Rolul NIST și al CISA

Pe lângă crearea centrului de securitate în cadrul NSA, proiectul de lege prevede ca Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) și Agenția pentru Securitatea Cibernetică și Securitatea Infrastructurii (CISA) să colaboreze pentru a dezvolta și menține baza de date privind încălcările de securitate legate de IA.

Această resursă centralizată ar permite monitorizarea și analiza incidentelor de securitate, facilitând astfel dezvoltarea unor contramăsuri mai eficiente și mai bine direcționate.

Alinierea cu inițiativele administrației Biden

Legea privind inteligența artificială sigură este în concordanță cu inițiativele administrației Biden de a aborda provocările legate de securitatea IA. În mod specific, decretul executiv privind IA emis de președinte a cerut NIST să stabilească orientări pentru “red-teaming” – procesul de testare intenționată a modelelor de IA pentru vulnerabilități.

În plus, ordinul executiv a cerut dezvoltatorilor de IA să prezinte rapoarte de securitate detaliate, în conformitate cu abordarea proactivă promovată de Secure Artificial Intelligence Act.

Nevoia de testare aprofundată a securității

Pentru a garanta securitatea celor mai avansate modele de inteligență artificială, este esențial ca dezvoltatorii să le supună unor teste de securitate riguroase și unor sesiuni de red-teaming amănunțite înainte de a le pune la dispoziția publicului. Unele companii, cum ar fi Microsoft, au dezvoltat deja instrumente pentru a simplifica implementarea măsurilor de securitate în cadrul proiectelor de inteligență artificială.

Cu toate acestea, este esențial ca aceste practici să devină un standard al industriei, iar Legea privind inteligența artificială sigură ar putea fi un pas important în această direcție.

Calea legislativă

Înainte de a putea fi dezbătută și votată de întregul Senat, Secure Artificial Intelligence Act va trebui să treacă prin comisiile relevante. Acest proces ar putea avea ca rezultat schimbări sau amendamente la textul original al proiectului de lege.

Cu toate acestea, sprijinul bipartizan larg de care se bucură proiectul de lege, sponsorizat de un democrat și un republican, ar putea facilita parcursul său legislativ.

Concluzie: Un pas înainte pentru o IA sigură

Legea privind inteligența artificială securizată reprezintă un efort important pentru a aborda provocările de securitate ale inteligenței artificiale. Prin crearea unei baze de date centralizate a încălcărilor de securitate, promovarea cercetării în domeniul tehnicilor de contracarare a IA și înființarea unui centru de excelență la NSA, acest proiect de lege urmărește să creeze un cadru de reglementare mai robust pentru a asigura securitatea sistemelor de IA.

Deși calea legislativă poate prezenta provocări suplimentare,Legea privind inteligența artificială sigură reprezintă un pas important în direcția promovării adoptării responsabile și sigure a IA, protejând în același timp confidențialitatea și datele utilizatorilor.

Sursa articolului aici.