Tehnologie, tendințe pe internet, jocuri video, big data

ONU adoptă o rezoluție istorică privind IA: un pas spre o protecție globală

ONU adoptă o rezoluție istorică privind IA: un pas spre o protecție globală

By aurora

Organizația Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate prima rezoluție globală privindinteligența artificială. Această inițiativă istorică are ca scop protejarea datelor personale, asigurarea confidențialității, monitorizarea atentă a IA pentru a detecta eventualele riscuri și păstrarea drepturilor omului. Rezoluția, propusă de Statele Unite și susținută, de asemenea, de China și de alte 121 de țări, reprezintă un important pas înainte în asigurarea dezvoltării etice și durabile a IA pentru a răspunde nevoilor tuturor.

O rezoluție fără caracter obligatoriu pentru promovarea protecției datelor

Rezoluția adoptată de ONU nu are forță obligatorie, dar este totuși apreciată pe scară largă deindustria IA. Microsoft, de exemplu, și-a exprimat sprijinul deplin pentru adoptarea acestei rezoluții, calificând-o drept un pas esențial în stabilirea unor standarde internaționale pentru dezvoltarea etică și durabilă a IA. Rezoluția, intitulată“Profitând de oportunitățileoferite de sistemele de inteligență artificială sigure, fiabile și de încredere pentru dezvoltarea durabilă“, a fost rezultatul a trei luni de negocieri și reprezintă un exemplu semnificativ de cooperare internațională.

Provocările IA și necesitatea unor norme globale

Adoptarea acestei rezoluții vine într-un moment crucial, cândinteligența artificială schimbă rapid lumea în care trăim. Cu toate acestea, există preocupări legate de faptul căIA poate submina procesele democratice, amplifica activitățile frauduloase sau contribui la o schimbare semnificativă a oportunităților de angajare. Această rezoluție urmărește să abordeze aceste riscuri asociate cu aplicarea iresponsabilă sau rău intenționată a sistemelor de inteligență artificială, care ar putea amenința drepturile omului și libertățile fundamentale.

Adoptarea acestei rezoluții reprezintă o realizare semnificativă pentru comunitatea internațională, deoarece toți membrii ONU au fost de acord să o adopte fără a fi nevoie de un vot. Cu toate acestea, este important de subliniat faptul că consensul la care s-a ajuns nu implică în mod necesar un acord asupra tuturor elementelor documentului. Este posibil ca statele membre să aibă în continuare rezerve cu privire la unele părți ale textului, dar au ales să adopte rezoluția ca semn al angajamentului față de protecția datelor cu caracter personal, promovarea dezvoltării durabile a IA și protejarea drepturilor omului.

Un precedent istoric: prima rezoluție multi-statală privind IA

Deși această rezoluție a fost descrisă ca fiind prima rezoluție globală privindIA, nu este prima rezoluție internațională care abordează această problemă. În luna noiembrie a anului precedent, 28 de națiuni au semnat Declarația de la Bletchley, primul acord multistatal privind IA care a implicat Regatul Unit. În plus, SUA, Regatul Unit și alte națiuni au anunțat un acord pentru a crea sisteme de inteligență artificială “securizate prin proiectare” pentru a se proteja împotriva utilizării abuzive de către actori rău intenționați.

Europa se îndreaptă progresiv către acorduri interimare de reglementare a IA și este pe cale să pună în aplicare primele reglementări cuprinzătoare privind IA la nivel mondial. În schimb, guvernul SUA nu a ajuns încă la un consens cu privire la măsurile legislative de reglementare a IA, dar administrația Biden promovează măsuri de atenuare a riscurilor IA, consolidând în același timp securitatea națională.